Regulamin korzystania z bezpłatnego portalu pracy Sea4You
DLA MARYNARZY
  1. Właścicielem portalu pracy Sea4You jest Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność z siedzibą w Szczecinie, 71-604 na Ul. Szarotki 8
  2. Korzystanie z portalu Sea4You jest bezpłatne zarówno dla ogłoszeniodawcy jak i dla internautów.
  3. Portal Sea4You zawiera informacje na temat możliwości pracy i jest skierowany do marynarzy oraz innych pracowników z branży gospodarki morskiej i ma zadanie czysto informacyjne.
  4. Portal Sea4You ma za zadanie przeciwdziałać zjawisku bezrobocia i świadczyć pomoc marynarzom pozostającym bez pracy.
  5. OMK NSZZ Solidarność nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani ochronę nazw własnych Pracodawców zamieszczanych w ogłoszeniach publikowanych na stronach portalu Sea4You.
  6. OMK NSZZ Solidarność nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
  7. OMK NSZZ Solidarność nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz wszelkie nieprawidłowości z nich wynikające.
  8. OMK NSZZ Solidarność zastrzega sobie prawo do wycofania zamieszczonego ogłoszenia gdy będzie ono zamieszczone niezgodnie z regulaminem.
  9. Marynarz dokonujący rejestracji w portalu Sea4You wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OMK NSZZ Solidarność.
  10. Marynarz dokonujący rejestracji zaświadcza, iż wszystkie podane dane są zgodne z prawdą.Szczecin 31.07.2008

 

I accept terms and conditions

 

Advertisement

Szczegóły pod adresem info@sea4you.pl.
Firmy zamieszczające regularnie oferty o pracę mogą liczyć na bezpłatną reklamę.

Visits since 01-2012: 2328658
Klikając "AKCEPTUJĘ", zgadzam się i akceptuję warunki korzystania z usługi, zawarte w REGULAMINIE KORZYSTANIA.By clicking "ACCEPT", you agree and accept the terms and conditions, placed in the TERMS OF USE.